Referencje

 • ponad 50 inwentaryzacji ornitologicznych bloków na potrzeby termomodernizacji
 • inwentaryzacja śląskich zbiorników zaporowych
 • ekspertyzy ornitologiczne na terenach planowanych inwestycji farm wiatrowych w województwie opolskim i dolnośląskim
 • inwentaryzacja awifauny lęgowej Stawów Niemodlińskich
 • inwentaryzacja parku miejskiego na wyspie Bolko
 • inwentaryzacja awifauny lęgowej i przelotnej Płaskowyżu Głubczyckiego
 • ekspertyzy ornitologiczne na terenie kamieniołomu w Graczach (woj. opolskie)
 • współpraca z UWR w zakresie oceny liczebności par lęgowych wybranych gatunków ptaków
 • ponad 15-letnie doświadczenie w pracy terenowej
 • inwentaryzacja awifauny lęgowej Opola od roku 2008
 • weryfikator Kartoteki Awifauny Śląska