Elektrownie wiatrowe

Ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne terenów planowanych inwestycji farm wiatrowych

Oferujemy wykonanie specjalistycznych ekspertyz ornitologicznych na terenach planowanych inwestycji farm wiatrowych w postaci screeningu oraz monitoringu przed i porealizacyjnego.

Monitoring farm wiatrowych

Jako doświadczeni przyrodnicy, od wielu lat mający do czynienia z przyrodą, ale też przedsiębiorcy mamy pełną świadomość zasad jakimi kierują się inwestorzy oraz rozumiemy jak ważny w interesach jest czas i dotrzymywanie terminów, dlatego do naszych zleceń podchodzimy bardzo konkretnie i przejrzyście, z jednoczesną gwarancją rzetelności i wiarygodności prowadzonych badań terenowych.

Nasze zlecenia realizujemy terminowo i profesjonalnie. Nie marnujemy też czasu inwestora. W wypadku ewentualności zajścia poważnego konfliktu inwestycji z przyrodą, informujemy o tym inwestora zaraz po wstępnym rozpoznaniu przyrodniczym terenu planowanej lokalizacji farmy wiatrowej (screening). Jednocześnie nie przedłużamy zbędnie czasu trwania monitoringu w miejscach potencjalnie nie atrakcyjnych siedliskowo dla ptaków oraz nie stojących na drodze korytarzy migracyjnych, co musi mieć swoje potwierdzenie w czasie przeprowadzanych kontroli terenowych.

Monitoring farm wiatrowych

Wyniki badań, zaopatrzone są w dokumentację fotograficzną wykonywaną podczas prowadzenia kontroli terenowych.

Współpracujemy również ze specjalistami wykonywującymi monitoring fauny nietoperzy (chiropterologiczny) w miejscach, w których planowane jest umiejscowienie elektrowni wiatrowej. Zgodnie z obecnymi wytycznymi prowadzenie monitoringu tej grupy zwierząt przed realizacją inwestycji jest równie istotne jak monitoring ornitologiczny i powinno być wykonywane równolegle.

Monitoring nietoperzy

Dzięki prawidłowo przeprowadzonym badaniom, możliwe jest określenie liczebności i rozmieszczenia gatunków ptaków oraz nietoperzy na terenie projektowanej inwestycji. Na podstawie przeprowadzonych badań, określany jest wpływ planowanej inwestycji na przyrodę. Prace badawcze wykonywane są zgodnie z ?Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki? oraz ?Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze?, rekomendowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z którym utrzymujemy od lat współpracę.

W sprawie przygotowania indywidualnej wyceny przeprowadzenia monitoringu dla Państwa przedsięwzięcia, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.