Ekspertyzy inwestycyjne

Ekspertyzy inwestycyjne

Inwestorzy realizujący przedsięwzięcia w południowej Polsce, którzy chcą zlecić wykonanie monitoringu przyrodniczego, bądź całego raportu proszeni są o kontakt. Wykonujemy opracowania dla dróg.

Wykonujemy monitoring: przed, w trakcie i porealizacyjny pod kątem występowania ptaków lęgowych oraz przelotnych, wymagany do przeprowadzenia przedsięwzięć związanych z planowanymi inwestycjami liniowymi, takimi jak: drogi, mosty, nasypy kolejowe, wiadukty, sieci trakcyjne i punktowymi jak stacje paliw, zakłady produkcyjne, parkingi, markety itp.

Gwarantujemy rzetelne podejście oraz dbałość o terminowość monitoringu, tak aby nie przeciągać w czasie planowanych robót inwestycyjnych.