Opinie ornitologiczne

Schemat postepowania przed rozpoczeciem i w trakcie realizacji prac zwiazanych z remontem/ dociepleniem elewacji budynku w zakresie ochrony gatunkowej ptaków.

 

Termomodernizacja budynków

Sporządzamy profesjonalne ekspertyzy ornitologiczne budynków, w których planowane są remonty związane z ich termomodernizacją (ocieplanie, położenie elewacji) oraz z innymi czynnościami, których realizacja może prowadzić do niepokojenia lub śmierci zamieszkujących je ptaków (nietoperzy) i likwidacji ich miejsc gniazdowych oraz schronień.

Ekspertyzy te są niezbędne w przypadku ubiegania się o dotacje na remonty budynków pochodzące z funduszy unijnych, a także gwarantują niezakłócony przebieg prac remontowych, które mogą zostać wstrzymane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego w przypadku doniesienia o zachodzących nieprawidłowościach do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (na podstawie m. in: Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną). W skrajnych przypadkach, za naruszenie wyżej wymienionych przepisów, inwestor może również zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej.

Ekspertyzy ornitologiczne budynków

Głównym problemem ocieplania budynków jest zatykanie (warstwami styropianu, elewacji, kratkami) wszelkich występujących nieszczelności w murach, czyli kanałów wentylacyjnych, otworów wlotowych itp., które są często głównym miejscem lęgów oraz schronieniem zwierząt podlegających ochronie (jerzyk, oknówka, kopciuszek, kawka, wróbel, pustułka, płomykówka, pójdźka, różne gatunki nietoperzy). Stąd wymagany jest przy tego typu inwestycjach specjalista ornitolog, którego zadaniem jest przygotowanie wytycznych pozwalających na przeprowadzenie planowanego remontu, bez szkody dla prawnie chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w postaci specjalnej ekspertyzy.

 

Ekspertyza ornitologiczna musi zawierać:

  • określenie jakie gatunki, w jakiej liczbie i gdzie gniazdują w/i na budynku;
  • ocenę potencjalnych miejsc, w których ptaki mogą założyć gniazda;
  • metody zabezpieczenia miejsc gniazdowania ptaków (także potencjalnych), aby w trakcie prowadzenia prac ptaki nie przystąpiły do lęgów;
  • wskazówki w jakiej liczbie i w jakich dokładnie miejscach powinny zostać rozwieszone sztuczne miejsca lęgowe, jako rekompensata za utracone siedliska gniazdowe w wyniku przeprowadzonych remontów.

Koszty wynajęcia specjalisty oraz formalności są stosunkowo niewielkie, a korzyści z tego płynące – niewspółmiernie duże. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!